ศิลปากร

Dek 61 มหาวิทยาลัยศิลปากร TCAS รอบที่ 2, 3, 4, 5 ปีการศึกษา 2561

สรุป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรับสมัครผ่านระบบ TCAS 4 รอบ คือ รอบที่ 2, 3, 4 และ 5 รับสมัคร รอบ 2 :  2 กุมภาพันธ์ 2561 – 30 มีนาคม 2561 (โควตา 28 จังหวัด) รอบ 3 :  9 – 13 พฤษภาคม 2561 (ปีน […]

Dek 61 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น TCAS รอบ 2, 3, 4

สรุป ในการรับของคณะเภสัชศาสตร์ มข. นี้ รอบ 2 จะเป็นการรับจากโควต้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคปกติ) ส่วนรอบ 3 จะมีของภาคพิเศษและอินเตอร์ที่ทางคณะรับเอง (เภสัช มข. ปีนี้ไม่เข้า กสพท.ครับ) ส่วนรอบ 4 ค […]