หางานเภสัชกร

 • โดย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
  จัดเตรียม จ่ายยา และเวชภัณฑ์ dispensing ค้นหาปัญหาการใช้ยาและป้องกันปัญหาที่เกิดจากยาของผู้ป่วย ให้ค […]
 • โดย บริษัท พฤกษาคลินิก โฮลดิ้ง จำกัด
  1 เภสัชกร ไม่จำกัดอายุหรือจบใหม่ 2 researchและเตรียมข้อมูลยา 3 จัดหาและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 2 สื่อส […]
 • โดย บริษัท ดี แอนด์ ดี อินน์ จำกัด
  ดูแลหน้าร้าน และสั่งจ่ายยาให้กับลูกค้า
 • โดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด
  ดูงานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์ และเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนยา และร้านขายยา งานระบบคุณภ […]
 • โดย บริษัท บิ๊กยา จำกัด
  แนะนำและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 • โดย บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
 • โดย บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด
  1 ตรวจสอบ และอนุมัติปล่อยผ่านวัตถุดิบ และวัสดุการบรรจุ 2 วางแผน และตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการทดสอบ […]
 • โดย บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • โดย บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 • โดย บริษัท ดับเบิ้ลยูเอสเธติค แอนด์ เวลเนส กรุ๊ป
  1 จัดยาและเวชภัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์ 2 ควบคุม stock ยา และเวชภัณฑ์ 3 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังค […]
 • โดย บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
  วิเคราะห์ควบคุมคุณภาพยา
 • โดย บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด
  1 รับข้อร้องเรียนปัญหาทางคุณภาพของวัตถุดิบ ผลผลิตระหว่างการผลิต 2 จัดทำและทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณ […]
 • โดย โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
  ให้บริการทางด้านเภสัชกรรมผู้ป่วย opd ipd ตรวจสอบความถูกต้องของยาตามคำสั่งแพทย์ ควบคุมการจัดยาและเวชภ […]
 • โดย บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
  1 ให้บริการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกได้อย่างถูกต้องตามมาตราฐานวิชาชีพ 2 ให้คำปรึกษาและให้ข้อมู […]
 • โดย บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
  1 รับผิดชอบพัฒนาสินค้าใหม่ 2 ปรับปรุงคุณภาพสินค้าเก่าให้มีคุณภาพทั้งในด้านการผลิต และด้านคุณภาพในตลา […]
 • โดย บริษัท ศิครินทร์ จำกัด(มหาชน)
  รับผิดชอบการให้คำปรึกษาในการใช้ยาและจ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ บันทึกรายละเอียดยาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เวรทำง […]
 • โดย โรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ จำกัด
  เตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนยา แก้ไขหรืออัพเดททะเบียนยา ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ อย และหน่ว […]
 • โดย B.M.Pharmacy Co., Ltd.
  ควบคุมดูแลการผลิตกำหนดให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่กำหนด ดูแลควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นตามมาตรฐาน […]
 • โดย บริษัท ยาอินไทย จำกัด
  1 ตรวจสอบแผนผลิตและจัดลำดับการผลิตยาให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ 2 ตรวจสอบและควบคุมการผลิตยา ให้เป็นไปตาม […]
 • โดย บริษัท ยูแคร์ จำกัด
  งานบริการให้คำแนะนำยา อาหารเสริม วิตามิน เวชสำอาง และ อุปกรณ์ การแพทย์ให้กับลูกค้า
 • โดย Sales Executive ฝ่ายต่างประเทศ (Skin Care, Cosmetic, Supplement) (ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ นนทบุรี)บริษัท ควอลิตี้พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด
  สามารถเจรจาต่อรองได้2 – 3 ปีกรุงเทพมหานครปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย เทคนิคการแพทย์บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  สามารถเจรจาต่อรองได้0 – 2 ปีนครปฐมปริญญาตรี
 • โดย ผู้จัดการฝ่ายบริการการแพทย์ โรงพยาบาลซีจีเอชบริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัด
  ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์5 – 10 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย เภสัชกร (OPD/IPD และผลิตยาฯ)โรงพยาบาลหัวเฉียว
  สามารถเจรจาต่อรองได้0 – 5 ปีกทม. (ป้อมปราบฯ)ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย ผู้จัดการฝึกหัด ( สาขา จ. อุบลราชธานี )บริษัท เดอะ เกรท บิวตี้
  15,000 – 35,000 บาท/เดือน + Commission1 ปีขอนแก่นและภาคอีสานปริญญาตรี
 • โดย ผู้จัดการฝึกหัด ( สาขา จ. สุราษฎร์ธานี )บริษัท เดอะ เกรท บิวตี้
  15,000 – 35,000 บาท/เดือน + Commission1 ปีภูเก็ตและภาคใต้ปริญญาตรี
 • โดย พนักงานขายเครื่องสำอาง ( สาขา จ. อุบลราชธานี )บริษัท เดอะ เกรท บิวตี้
  10,000 – 25,000 บาท/เดือน + Commission1 ปีขอนแก่นและภาคอีสานประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศน […]
 • โดย พนักงานขายเครื่องสำอาง ( สาขา จ. สุราษฎร์ธานี )บริษัท เดอะ เกรท บิวตี้
  15,000 – 35,000 บาท/เดือน + Commission1 ปีภูเก็ตและภาคใต้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบ […]
 • โดย ที่ปรึกษาความงาม ( สาขา จ. อุบลราชธานี )บริษัท เดอะ เกรท บิวตี้
  10,000 – 25,000 บาท/เดือน + Commission1 ปีขอนแก่นและภาคอีสานประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศน […]
 • โดย Production Staff (Sterile Products)บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด
  18,000 – 20,000 บาท/เดือน0 – 3 ปีกทม. (ลาดกระบัง)ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย ผู้แทนเครื่องมือแพทย์บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
  40,000 – 80,000 บาท/เดือน3 – 10 ปีกรุงเทพมหานครปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย Quality Control Pharmacist (QC) Fresh graduates are also welcome Based in Bangpooบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
  ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์0 – 1 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย Product Development Pharmacist (R&D) – Fresh graduates are also welcome Based in Bangpooบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
  ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์0 – 1 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย Regulatory Affair Managerบริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
  สามารถเจรจาต่อรองได้5 – 10 ปีกทม. (ประเวศ)ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย CPF Management Trainee (FLP 13)บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)/บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  สามารถเจรจาต่อรองได้0 – 2 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย ผู้จัดการจัดซื้อเวชภัณฑ์/เจ้าหน้าที่จัดซื้อยาบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
  30,000 – 80,000 บาท/เดือน2 – 5 ปีสมุทรปราการปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย Registered Nurseโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
  ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์1 – 3 ปีชลบุรี ระยองและภาคตะวันออกปริญญาตรี
 • โดย Global Real Estate Managerบริษัท เช้งเก้อร์ (ไทย) จำกัด
  สามารถเจรจาต่อรองได้8 – 20 ปีกรุงเทพและปริมณฑลปริญญาโทหรือสูงกว่า
 • โดย Pharmacy Shop Manager / Pharmacist (Dr.Pharma)บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
  สามารถเจรจาต่อรองได้0 – 5 ปีกรุงเทพมหานครปริญญาตรี
 • โดย Product Training Assistant Manager-Nutriliteบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  50,000 – 60,000 บาท/เดือน3 – 5 ปีกทม. (บางกะปิ)ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • โดย Thainakarin Hospital Public Company LimitedBangnaวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิตมีใบประกอบวิชาชีพClick APPLY NOW
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพ Click APPLY NOW
 • โดย Central Retail Corporation Public Company LimitedBangkokวิตามินผู้จัดการร้านแนะนำสินค้า
  วิตามิน ผู้จัดการร้าน แนะนำสินค้า
 • โดย Siam Bheasach Co., Ltd.Jatuchak
 • โดย DKSH (Thailand) LimitedPrakanong3-5 years of experience as Regulatory AffairsExperience in Healthcare ProductGraduate Pharmacist, Bioequivalence (BE) Study
  3-5 years of experience as Regulatory Affairs Experience in Healthcare Product Graduate Pharmacist, […]
 • โดย Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.BangrakTHB 25K – 34,999 /month Doctor of Pharmacy degree, Communicable in EnglishRegulatory Affairs, Thai FDA registration0-2 years in RA (New Grad is welcome)
  Doctor of Pharmacy degree, Communicable in English Regulatory Affairs, Thai FDA registration 0-2 yea […]
 • โดย PRTRBangkapiCareer Growth from a Pharmaceutical CompaniesEnhance Your Expertise in Pharmaceutical FieldGreat Package with Other Benefits
  Career Growth from a Pharmaceutical Companies Enhance Your Expertise in Pharmaceutical Field Great P […]
 • โดย Aeonmed Co., Ltd.Bangkok Area – Nakornpatom
 • โดย THE CENTRE POINT CO., LTD.Rajthevee
 • โดย Solvay Asia Pacific Co., Ltd.RayongObtained Pharmacist certificateGreat team work and cultureCompetitive benefits
  Obtained Pharmacist certificate Great team work and culture Competitive benefits
 • โดย Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.Bangkok
 • โดย Boots Retail (Thailand) Ltd.Otherspharmacistpharmacychain drug store
  pharmacist pharmacy chain drug store
 • โดย Siam Bheasach Co., Ltd.Jatuchak
 • โดย Central Group (Central Department Store Group)Bangkok Area – Nakornpatomวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตร์มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมนักศึกษาเภสัช
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม นักศึกษาเภสัช
 • โดย Berlin Pharmaceutical Industry Co., Ltd.LadkrabangResearch, develop and conduct trials for DrugBachelor’s Degree in Pharmacy , accept foreignersAt least 2 years’ experience in pharmaceutical
  Research, develop and conduct trials for Drug Bachelor’s Degree in Pharmacy , accept foreigners At l […]
 • โดย Profascino Co., Ltd.Bangkokบริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมายบริหารงานค้าปลีก (ร้านยา)สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
  บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย บริหารงานค้าปลีก (ร้านยา) สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
 • โดย Profascino Co., Ltd.Bangkoknoiปริญญาตรี-โท เภสัชศาตรบัณฑิตใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีความรู้เรื่องยาและโรค
  ปริญญาตรี-โท เภสัชศาตรบัณฑิต ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีความรู้เรื่องยาและโรค
 • โดย Novartis (Thailand) LimitedWattanaMedical Scientific LiaisonClinical Research AssociateMSL / Medical Affairs
  Medical Scientific Liaison Clinical Research Associate MSL / Medical Affairs
 • โดย Profascino Co., Ltd.BangkoknoiBusiness Development SpecialistBusiness Expansion (retails)Excellent communication & presentation
  Business Development Specialist Business Expansion (retails) Excellent communication & presentation
 • โดย Central Retail Corporation Public Company LimitedBangkokArea ManagerTops CarePharmarcist
  Area Manager Tops Care Pharmarcist
 • โดย PharmEng Technology Pte LtdBangkokRegulatory affairs pharmacist with QA PV exposureInternational consultancy new Thailand developmentProfessional entrepreneurial creative environment
  Regulatory affairs pharmacist with QA PV exposure International consultancy new Thailand development […]