สถิติคะแนน โควต้าภาคอีสาน คณะเภสัชศาสตร์ มข.

ปีการศึกษา 2556 คะแนนสูงสุด 66.13 ต่ำสุด 59.46 เฉลี่ย 61.50 อัตราการแข่งขัน 1:6.07 (สมัคร 337 จำนวนรับ 50) ปีการศึกษา 2557 คะแนนสูงสุด 62.757  ต่ำสุด 53.377 อัตราการแข่งขัน 1:6 (สมัคร 278 จำนวนรับ 4 […]