ใบประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม

รู้หรือไม่ ต่อไปน้องต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ 2 รอบ

สมัยเภสัชเรียน 5 ปี เราก็สอบใบประกอบวิชาชีพครั้งเดียว คือหลังเรียนจบ ต่อมามีหลักสูตร 5 ปี คู่ไปกับหลักสูตร 6 ปี เราก็ยังสอบใบประกอบครั้งเดียวกันอยู่ หลังจากหลักสูตรของเภสัชศาสตร์ทั้งหมดเป็น 6 ปี แล้ […]

เทคโนโลยี 3D กับอนาคตของวงการแพทย์

เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปฏิวัติวงการต่างๆอยู่เสมอ การศึกษาก็เช่นเดียวกัน ในสมัยก่อนเราเรียนด้วยช็อกกับกระดานดำ ต่อมาก็เป็นการปิ้งแผ่นใส เครื่องอัดเสียงก็ไม่มี เรียกได้ว่าต้องแบ่งหน้าที่กัน ใครจะฟัง ใคร […]

ปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ประจำปีการศึกษา 2559

ปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ประจำปีการศึกษา 2559

สภาเภสัชกรรม ประกาศรับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ต่างๆ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองในปีการศึกษา 2559 จำนวน 19 สถาบัน 1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะเวลาการรับรอง 5 ปี (255 […]

การไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

สัตวแพทยสภาไม่รับรองปริญญา ม.เวสเทิร์น กับอดีตบทเรียนของเภสัช

ปกติแล้วเราไม่ค่อยเห็นสภาวิชาชีพประกาศไม่รับรองปริญญาสถาบันไหนสักเท่าไรนัก แต่อันที่จริงเรื่องแบบนี้ก็อยู่บ้าง เพียงแต่ไม่บ่อยนัก ล่าสุดสัตวแพทยสภาประกาศฉบับที่ ๒๔ / ๒๕๕๙ เรื่อง การไม่รับรองปริญญาใน […]