เงินเดือนเภสัชร้านยาเชน อยู่ที่เท่าไร

ในปี 2565 นี้ การผ่อนผัน GPP กำลังจะหมดลง ทำให้เกิดศึกแย่งตัวเภสัชร้านยาในช่วงนี้ โดยมีการรับสมัครเภสัชร้านยาจากเชนต่างๆจำนวนมาก มีการเสนอค่าตอบแทนดังนี้ Extra plus ของ cp all เงินเดือน 33,000 บาท/เ […]

สรุปเรื่องกฏหมาย telepharmacy

สรุปเรื่องกฏหมาย telepharmacy จากที่ติดตามมา และข้อสรุปตอนนี้ ขอสรุปสั้นๆดังนี้ ห้ามขายยาออนไลน์ เพราะฉะนั้นทำเว็บลงรูปยา กดใส่ตะกร้าสั่งซื้อไม่ได้ แต่ !!! สามารถให้บริบาลเภสัชกรรมทางไกล และจัดส่งยา […]

สรุปร่างประกาศสภาเภสัชกรรมเรื่อง telepharmacy และลิ้งรับฟังความเห็น

สรุป เภสัชกรที่จะทำ telepharmacy ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมทางไกลที่สภาเภสัชให้การรับรอง เภสัชกรที่ทำ telepharmacy ได้ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการในร้านขายยา หรือหน่วยบริการของรัฐ หรือสถา […]

สรุปแนวโน้มผลการพิจารณาคดีจรรยาบรรณของสภาเภสัชชุดใหม่

ดูจากการพิจารณาคดีจรรยาบรรณของสภาเภสัชชุดใหม่นี้ สรุปได้ว่า โทษเรื่องการโฆษณา เบาลง จากพักใช้ 3 เดือน เหลือ ตักเตือน หรือ ภาคทัณฑ์ โทษการแขวนป้าย หนักขึ้น จากพักใช้ 6 เดือน เป็นพักใช้ 2 ปี โทษอย่างอ […]

แถลงการชมรมเภสัชกรภาคใต้และ 7 เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเกี่ยวกับการใช้กฏหมาย GPP

ขอสนับสนุนให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาบังคับใช้กฎกระทรวงการขออนุญาตและออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ 2556 ชมรมเภสัชกรภาคใต้และ 7 เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม # ชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดภาคใต้ # ชมรมเภส […]

อยากเป็นเภสัชกรที่แคนาดา ต้องทำคะแนนภาษาอังกฤษเท่าไร

ปฏิเสธไม่ได้ว่า เภสัชกรต่างชาติ ที่ต้องการทำงานที่แคนาดา มักเจออุปสรรคหลักๆคือเรื่องภาษา นอกจากนี้วิชาชีพเภสัชที่แคนาดา ถือว่าเป็นวิชาชีพที่จำเป็นที่ ต้องมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับ advance เพื […]

รวมคำถามสอบสัมภาษณ์ใช้ทุนปี 2565

ผ่านไปแล้วนะครับ สำหรับการสอบใช้ทุนปี 2565 สำหรับคำถามสอบสัมภาษณ์ที่น้องๆปีนี้เจอมามีดังนี้ (รวมๆจากหลายๆคนนะ) แนะนำตัว ฝึกงานอะไรบ้าง ผ่านการฝึกงานที่ไหนมาบ้าง ประวัติการฝึกงาน ฝึกปฐมภูมิทำอะไรบ้าง […]

เราจะดูอัตรากำลังคนด้านสาธารณสุขได้จากที่ไหน ?

จริงๆ เรื่องอัตรากำลังคนด้านสาธารณสุขและทรัพยากรด้านสาธารณสุข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมและจัดทำข้อมูลทุกปีอยู่แล้ว อย่างของรายงานปีล่าสุด ดูได้ที่ >>>> รายงานข้อม […]

สรุปประเด็นเรื่องเภสัชใช้ทุน จากพี่คนนึงในกระทรวงสาสุข

เรื่องใช้ทุน มีพี่คนนึงให้ความเห็นไว้น่าสนใจ ดังนี้ครับ การเปิดตำแหน่งเป็นเรื่องของ กพ. กับ กระทรวง สภา ครับซึ่งเราไม่ทราบว่าปีไหนจะจัดสรรเป็นรูปแบบไหน ระหว่างพนักงานราชการ กับ ข้าราชการ หากเป็นข้าร […]