วัน จันทร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 สืบเนื่องจากกรณีมีกลุ่มมิจชาชีพ ผู้ไม่ประสงค์ดี มีพฤติกรรมเป็นผู้มาขอรับบริการ ณ ร้านขายยา ท…

วัน จันทร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 สืบเนื่องจากกรณีมีกลุ่มมิจชาชีพ ผู้ไม่ประสงค์ดี มีพฤติกรรมเป็นผู้มาขอรับบริการ ณ ร้านขายยา ทำการถ่ายรูปภาพ และข้อมูลใบประกอบวิชาชีพฯและใบอนุญาตขายยา และป้ายชื่อเภส […]

ภาวะไตเสื่อมและโรคไต เป็นภาวะที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่…

ภาวะไตเสื่อมและโรคไต เป็นภาวะที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาการทำงานของไต และบำบัด ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น โดยเ […]

⚠️ 2 สัปดาห์สุดท้าย ⚠️ สำหรับ Re-Run Live การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)…

⚠️ 2 สัปดาห์สุดท้าย ⚠️ สำหรับ Re-Run Live การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) “Medication Management System in the 21th Century: Shining a Spo […]

Photos from Thai HP’s post

กลุ่มชุมชนเภสัชกรนักปฏิบัติงานการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ประเทศไทย) หรือ Adverse Drug Reactions Community of Pharmacy Practice (Thailand): ADCoPT สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเ […]

แม่ใคร ใครก็รัก เมื่ออายุเพิ่มขึ้น สรรพโรคตามมา ไม่ว่าจะเป็นความดัน เบาหวาน กระดูกบาง วัยทอง และอื่นๆ อีกมากมาย มาฟังความรู้ระด…

แม่ใคร ใครก็รัก เมื่ออายุเพิ่มขึ้น สรรพโรคตามมา ไม่ว่าจะเป็นความดัน เบาหวาน กระดูกบาง วัยทอง และอื่นๆ อีกมากมาย มาฟังความรู้ระดับแม่ๆ ใน MUPY Alumni Talk Ep.7 “วันแม่ การดูแลสุขภาพผู้สูงวัยเพศ […]

‘ แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีจรรยาบรรณ (Off line) ‘ สภาเภสัชกรรมประชาสัมพันธ์แนวทางแนวทางขั้นตอนกา…

‘ แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีจรรยาบรรณ (Off line) ‘ สภาเภสัชกรรมประชาสัมพันธ์แนวทางแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีจรรยาบรรณ ‘ 1. ✅ บุคคลซึ่งได้รับคว […]

Photos from Thai HP’s post

กลุ่มชุมชนเภสัชกรนักปฏิบัติงานการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ประเทศไทย) หรือ Adverse Drug Reactions Community of Pharmacy Practice (Thailand): ADCoPT สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเ […]