Photos from สมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย)’s post

เภสัชกรผดุงยศ พิสุทธาดามงคล นายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย) วาระปี พ.ศ. 2566-2568 (สมัยที่2) เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมส่งเสริมแนะนำวิชาชีพเภสัชกรการตลาดให้กับน้องๆ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ […]

ลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริหารเภสัชกิจ MPAT ประจำปี 2566

นับถอยหลัง 10 วันสุดท้าย โอกาสครั้งสำคัญในชีวิต ที่น้องๆสามารถนำความรู้และทักษะไปต่อยอดวิชาชีพเภสัชกรรมทุกสาขา รวมถึง การเติบโตในวิชาชีพ และการใช้ชีวิต สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย); MPAT ขอประช […]

เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2566 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว…

เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2566 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพกายใจแข็งแรง โชคดีปีใหม่ มีความสุข ความสำเร็จ และ สมหวังในทุกส […]

เช้านี้ตัวแทนสมาคมฯ ร่วมถ่ายทำรายการหนี้แผ่นดิน นำโดย เภสัชกรผดุงยศ พิสุทธาดามงคล นายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย) และ เภส…

เช้านี้ตัวแทนสมาคมฯ ร่วมถ่ายทำรายการหนี้แผ่นดิน นำโดย เภสัชกรผดุงยศ พิสุทธาดามงคล นายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย) และ เภสัชกรสุทธิพงค์ หนูฤทธิ์ อุปนายกและวิชาชีพสมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย) […]

MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาดและการบริหารเภสัชกิจ ภญ.สุวิสา เสริมหลักทรัพย์ (บีโอ้) จบการศ…

MPAT ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของเภสัชกรการตลาดและการบริหารเภสัชกิจ ภญ.สุวิสา เสริมหลักทรัพย์ (บีโอ้) จบการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 11 ได้รับตำแหน่ง […]

ขอแสดงความยินดีกับพี่เหลียง ภก.ผดุงยศ พิสุทธาดามงคล ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) อีกหนึ่งสมัย ขอขอบข…

ขอแสดงความยินดีกับพี่เหลียง ภก.ผดุงยศ พิสุทธาดามงคล ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) อีกหนึ่งสมัย ขอขอบขอบคุณกรรมการสมาคมฯ วาระ ปี 2563-2565 ทุกท่าน ที่ช่วยสละเวลาร่วมสนับสนุน […]

“แนวคิดและนโยบายการขยายสิทธิการรักษาพยาบาลของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566” โดย ผู้แทน สปสช. 13.35 – 14.20 น. ขอสรุป se…

“แนวคิดและนโยบายการขยายสิทธิการรักษาพยาบาลของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2566” โดย ผู้แทน สปสช. 13.35 – 14.20 น. ขอสรุป session คร่าวๆ ตามความเข้าใจ admin ดังนี้ครับ – แนะนำ สปสช. ปร […]

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย):MPAT ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรการตลาดดีเด่น ประจำปี 2565 ทุกๆท่าน จาก ทุกสาขาครับ

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย):MPAT ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรการตลาดดีเด่น ประจำปี 2565 ทุกๆท่าน จาก ทุกสาขาครับ ดูโพสต์ต้นฉบับ

ช่วง “Thailand Medical Hub of Asia /Global Medical hub” โดย ภก. กมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง . ขอสรุปตามความเข้าใจ admin ดังนี้ครั…

ช่วง “Thailand Medical Hub of Asia /Global Medical hub” โดย ภก. กมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง . ขอสรุปตามความเข้าใจ admin ดังนี้ครับ . ภาพในอนาคต กว่าร้อยละ 45 ของ OPD visit คือ Virtual care ซึ่งหมายความ […]