Photos from Faculty of Pharmacy’s post

📚NEWS. ACTIVITY. 👉ทับแก้ววิชาการ 👩‍🏫ภาพบรรยากาศของการร่วมกิจกรรม “ทับแก้ววิชาการ” ออกบูธแนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้แก่นักเรียนมัธยมปลายจากหลายสถาบัน ที่ได้เดินทางเข้าร่วมก […]

🌀NEWS. 📚✍️”SHORT TERM TRAINING PROGRAM.” 🧱เหลือเวลาประมาณ 1 เดือน 👉สำหรับการเปิดรับสมัคร 💢เรียนเชิญ เภสัชกร ผู้สนใจเข้าร่วมอ…

🌀NEWS. 📚✍️”SHORT TERM TRAINING PROGRAM.” 🧱เหลือเวลาประมาณ 1 เดือน 👉สำหรับการเปิดรับสมัคร 💢เรียนเชิญ เภสัชกร ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการวิจั […]

🌀HOT NEWS. CONGRATULATIONS. 📚รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 👤ผศ.ดร.ภก.พีรยศ ภมรศิลปธรรม 💊คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 👤(ศ.ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์ ง้าวห…

🌀HOT NEWS. CONGRATULATIONS. 📚รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 👤ผศ.ดร.ภก.พีรยศ ภมรศิลปธรรม 💊คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 👤(ศ.ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) 👉ขอแสดงความชื่นชมยินดีในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปาก […]

🎯HOT NEWS. 👉CONGRATULATIONS. 💟(ผศ.ดร.รตอ(ญ).มาลัย สถิรพันธ์ ) 💊คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 👤(ศ.ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) 📚✍️ขอ…

🎯HOT NEWS. 👉CONGRATULATIONS. 💟(ผศ.ดร.รตอ(ญ).มาลัย สถิรพันธ์ ) 💊คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 👤(ศ.ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์) 📚✍️ขอแสดงความชื่นชมยินดีในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แก่ 💟ผศ.ดร.รต […]