รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 เม.ย. 2566 เวลา 1…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 เม.ย. 2566 เวลา 16.30 น. สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ admissiononline.rsu.ac.th – […]

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และสัมฤทธิ์…

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรธนภัทร ทรง […]

Photos from วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต’s post

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภก.เชาวลิต มณฑล อาจารย์ประจำวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2 […]

กราบถวายพระพร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และเทวานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชโปรดดลบันดาลให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา …

กราบถวายพระพร ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และเทวานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชโปรดดลบันดาลให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอา […]

ขอเชิญชวนผู้ป่วยเข้ารับการตรวจและรับผลิตภัณฑ์ตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา) จากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยสถาบันวิจ…

ขอเชิญชวนผู้ป่วยเข้ารับการตรวจและรับผลิตภัณฑ์ตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับอาจารย์เดชา) จากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดย […]

Photos from วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต’s post

ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรกนกสิทธิ์ มหัธธัญญวาณิชย์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รุ่นที่ 16 ที่ได้รับรางวัล “เภสัชกรการตลาด (ด้านประยุกต์)ดีเด่น ประจำปี 2565” จาก สมาคมเภสัชกรรมการต […]

Photos from วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต’s post

โอวาทบัณฑิต 2565 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ​​​ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ. 2565 ขอชื่นชมท่านทั้งหลายที่สามารถเรียนสำเร็จได้อย่างน่าภาคภูมิใจ […]