คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัดพะเยา

วันที่ 20 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเครือข่ายสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัดพะเยา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ . ผู้ช่วยศาสตร…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.สุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ อาจารย์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม . […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ . ดร.ภก.กฤษฎา …

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ . ดร.ภก.กฤษฎา วุฒิกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง . ผลงานวิจัยเรื่อง […]

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ รับสมัครนิสิตเภสัชศาสตร์ เพื่อให้ทุนการศึกษาจนจบระดับชั้น นิสิตที่ส…

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ รับสมัครนิสิตเภสัชศาสตร์ เพื่อให้ทุนการศึกษาจนจบระดับชั้น นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณช่อเพ็ชร โทร. 08 6633 5350 คุณรุ่งอรุณ โท […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ . ดร.เอกลักษณ์ วงแ…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ . ดร.เอกลักษณ์ วงแวด อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง . ผลงานวิจัยเรื่อง “HIS […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา #หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา #หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 เมษายน 2566 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เ […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา #หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 …

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา #หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 เมษายน 2566 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป […]

Photos from สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา’s post

ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬาสีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำวันที่ 17 มกราคม 2566 #สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ #งานคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน #คณะเภสัชศาสตร์ #มหา […]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินกิจกรรม Pharmacy expo ปร

วันที่ 14-15 มกราคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินกิจกรรม Pharmacy expo ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเ […]

Photos from สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา’s post

ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬาสีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำวันที่ 16 มกราคม 2566 และในวันนี้ 17 มกราคม 2566 พบกับการแข่งขันบาสเกตบอลชาย ทีม Oldgen VS ทีม Newgen เวลา 18. […]