งานประชุมวิชาการ “ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์…

งานประชุมวิชาการ “ความก้าวหน้าทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในรูปแบบออนไลน์ . รายละเอียดและการรับสมัคร https […]

Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

เมื่อวันที่ 5 มกคราคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ คณะเภสัชศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัขกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ต้อนรับ […]