Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences KKU คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ได้แก่ นายธานี เทศศิริ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้ […]

วันสุดท้ายการลงทะเบียนเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านร่วมใช้สิทธิ์ครับ

วันสุดท้ายการลงทะเบียนเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านร่วมใช้สิทธิ์ครับ 📢 ประกาศถึงศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน #วันนี้วันสุดท้ายในการลงทะเบียนเพื่อขอใช้ส […]

สัปดาห์เภสัชกรรม ปีนี้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง 26-28 กันยายน 2575 ณ ชั้น4 เซนทรัลพลาซา ขอนแก่น

สัปดาห์เภสัชกรรม ปีนี้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง 26-28 กันยายน 2575 ณ ชั้น4 เซนทรัลพลาซา ขอนแก่น ดูโพสต์ต้นฉบับ

ขนาดองค์พระ สูง 16 นิ้ว ฐานสูง 5 นิ้ว ขนาด 12 x12 เซนติเมตร องค์พระออกแบบให้สามารถถอดได้ – พระเกศสามารถถอดเพื่อบรรจุพระบรมสารี…

ขนาดองค์พระ สูง 16 นิ้ว ฐานสูง 5 นิ้ว ขนาด 12 x12 เซนติเมตร องค์พระออกแบบให้สามารถถอดได้ – พระเกศสามารถถอดเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุได้ – ส่วนฐานบรรจุผงวิเศษ – ครอบน้ำมนต์ใบเล็ก ส […]

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมงานชื่นชมยินดีและมุทิตาจิต ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 2316 และ บร…

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมงานชื่นชมยินดีและมุทิตาจิต ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 2316 และ บริเวณ Pharmacy Forest คณะเภสัชศาสตร์ เริ่มงานเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป คณะเภสั […]

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานชื่นชมยินดีและมุทิตาจิต ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีที่บุคลากรที่ได้ปฏิบัติราชการมานาน…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานชื่นชมยินดีและมุทิตาจิต ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีที่บุคลากรที่ได้ปฏิบัติราชการมานาน และเป็นการแสดงความขอบคุณ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้เกษียณอา […]

ทัวร์วัฒนธรรม กับ สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลับมาแล้ว รายละเอียดติดตามได้ในเพจฯเร็วๆนี้ครับ

ทัวร์วัฒนธรรม กับ สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลับมาแล้ว รายละเอียดติดตามได้ในเพจฯเร็วๆนี้ครับ ดูโพสต์ต้นฉบับ

Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

พระไภสัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตรุ่นนี้สร้างจำนวนจำกัด รวมทั้งสิ้นเพียงแค่160 องค์เท่านั้น ในจำนวนนี้มีแบบพิเศษปิดทองที่สร้างเพียง 29 องค์ ใต้ฐานบรรจุปฐวีธาตุชนิดใสจากลำน้ำโขง ซึงถูกต้องตามตำราของหลวงป […]

Photos from สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น’s post

#พระไภสัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ . . นับแต่พุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกนี้ จวบจนปัจจุบันซึ่งเป็นยุคหลังกึ่งพุทธกาล มีคำทำนายที่กล่าวถึงการเกิดถึงภัยพิบัติต่างๆมากมาย แต่ที่พบเห็น […]

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานรุ่นหรือผู้แทน ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันท…

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานรุ่นหรือผู้แทน ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ฯ และระบบออนไล […]