วีดีโอย้อนหลังงานประชุมวิชาการ เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2022 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ได้เปิดให้รับชมแล้ว…

วีดีโอย้อนหลังงานประชุมวิชาการ เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2022 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ได้เปิดให้รับชมแล้วนะครับ โดยเปิดตั้งวันที่ 1-30 กันยายน 2565 หลังสิ้นสุดระยะเวลา 1 เดือน […]

ทุ้มอยู่ในใจ version Thai BCP Commencement

“Congratulations to you all” ยินดีกับเภสัชกรประจำบ้านที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขา เภสัชบำบัด และผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ฯ จากใจคณาจารย์ประจำสถาบันฝ […]

Photos from วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย’s post

วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขา เภสัชบำบัด และหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาข […]

แบบทดสอบท้ายการบรรยายงานประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2022: Empowering competency of pharmacotherapist in…

แบบทดสอบรับ CPE สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ งานประชุม contemporary reviews in pharmacotherapy 2022 เปิดให้ทำแบบทดสอบตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม เวลา 16.00 น ครับ แบบทดสอบสำหรับเก็บ […]

Photos from วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย’s post

การประชุมวิชาการประจำปี 2022 ของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ในวันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เนื้อหาอัดแน่นในหัวข้อเกี่ยวกับ nephrology, geriatrics, pediatrics และ oncology ✅ ผู้เข้าประช […]

Photos from วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย’s post

การประชุมวิชาการ Contemporary review in Pharmacotherapy 2022 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม วันนี้หัวข้อเป็นของ neurology&psuchiatry, nutrition และ critical care ✅ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประเมินความพึ […]

Photos from วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย’s post

บรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ของวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ในวันแรก วันพุธที่ 17 สิงหาคม ใน session ของ cardiology, infectious disease และ internal medicine ในรูปแบบออนไลน์ และ on site ณ โรง […]

สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Contemporary review in pharmacotherapy 17-19 August 2022 (ทั้ง online และ on site) ครับ …

สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Contemporary review in pharmacotherapy 17-19 August 2022 (ทั้ง online และ on site) ครับ สามารถตรวจสอบรายชื่อ / เลขใบประกอบ / email ตาม link ที่แนบมานี้ได้เลยคร […]

Molnupiravir กับการรักษาโควิด-19

มาไขข้อข้องใจกับยา molnupiravir กันครับ พบกับ ผศ.ดร.ภญ.โชติรัตน์ นครานุรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์เป็นเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ซึ่งได้รับวุฒิบัตรฯ จากวิทยาลัยเภสัชบำ […]

Teaser resident forum 2022

🎉 Congratulations to all pharmacy residents for your achievements on Board Certified in Pharmacotherapy (BCP). Best wishes from the action subcommittee of Resident Forum 2022 🎊 ขอแสดงความยินดีกับเภส […]