Dek 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โควต้าภาคอีสาน 2560

สรุป รับสมัคร 26 กันยายน – 9 ตุลาคม 2559 สอบข้อเขียนวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2559 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ของสถานศึกษาต่างๆใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกณฑ์การคัด […]

Dek 60 เตรียมตัว เภสัชศาสตร์เข้า กสพท. แล้ว

เป็นข่าวลือกันมานาน แล้วก็ไม่ผิดโผไปจากที่คาดคะเนกันไว้เท่าไร หลังจากวันที่ 12/7/59 ที่ผ่านมา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้ออกประกาศฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การ […]