Dek 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควต้าภาคเหนือ) 2560

สรุป รับสมัคร 15 – 23 สิงหาคม 2559 (เริ่มเวลา 09.00 น.) สอบข้อเขียนวันที่ 10-11 ธันวาคม 2559 คุณสมบัติ นักเรียนที่กำลังเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ได้แก่ เ […]

Dek 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โควต้าภาคอีสาน 2560

สรุป รับสมัคร 26 กันยายน – 9 ตุลาคม 2559 สอบข้อเขียนวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2559 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ของสถานศึกษาต่างๆใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกณฑ์การคัด […]

Dek 60 เตรียมตัว เภสัชศาสตร์เข้า กสพท. แล้ว

เป็นข่าวลือกันมานาน แล้วก็ไม่ผิดโผไปจากที่คาดคะเนกันไว้เท่าไร หลังจากวันที่ 12/7/59 ที่ผ่านมา กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้ออกประกาศฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การ […]