Photos from สมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย)’s post

เรียนเชิญแพทย์ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการออนไลน์ (ฟรี) Suandok Pharmaceutical Chiang Mai Conference (SPCC) ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 19-21 สิงหาคมนี้ จัดโดย ฝ่ายเภสั […]