แถลงการณ์ สภาเภสัชกรรม และเครือข่ายสมาคมองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม กรณี “การมีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา เต็มตามเวลาที่เปิดให้บริการ…

แถลงการณ์ สภาเภสัชกรรม และเครือข่ายสมาคมองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม กรณี “การมีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา เต็มตามเวลาที่เปิดให้บริการ” . . . สืบเนื่องมาจาก กฎหมายว่าด้วยยา เกี่ยวกับวิธีปฏิบัต […]

สภาเภสัชกรรม พร้อมเครือข่ายวิชาชีพ พร้อมแถลงจุดยืนในประเด็น การมีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา เต็มตามเวลาที่เปิดให้บริการ ในวันท…

สภาเภสัชกรรม พร้อมเครือข่ายวิชาชีพ พร้อมแถลงจุดยืนในประเด็น การมีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา เต็มตามเวลาที่เปิดให้บริการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 19:00 น. ทาง FB Live สภาเภสัชกรรม #สภาเภสัชกรรม # […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก University of San Carlos, ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จ […]

–CPE 9 credits– ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช วันที่ 17 – 18 ธัน…

–CPE 9 credits– ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช วันที่ 17 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาล […]

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อเข้ารับการอบรมเภสัชกรประจำบ้าน (Pharmacy Residency) ในสาขาต่างๆ ระหว่างวันที่ 1…

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อเข้ารับการอบรมเภสัชกรประจำบ้าน (Pharmacy Residency) ในสาขาต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 ธันวาคม 2565 ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ผศ.ภญ.โชติรั […]

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อเข้ารับการอบรมเภสัชกรประจำบ้าน (Pharmacy Residency) ในสาขาต่างๆ ระหว่างวันที่ 1…

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เปิดรับสมัครเภสัชกร เพื่อเข้ารับการอบรมเภสัชกรประจำบ้าน (Pharmacy Residency) ในสาขาต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 ธันวาคม 2565 ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ผศ.ภญ.โชติรั […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มง […]

Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มงาน นำกระเช้าดอกไม้ไปร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอก […]