Dek 61 รับตรงรอบที่ 2 แพทย์, ทันตะ และเภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต

สรุป รับสมัคร  วันนี้ – 18 เมษายน 2561 คุณสมบัติ เป็น ผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)   […]

Dek 61 สอบตรง คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม ม.พายัพ

สรุป รับสมัคร  สมัครทางไปรษณีย์ : 1 พฤศจิกายน 2560 – 16 มีนาคม 2561 สมัครด้วยตนเอง : 1 พฤศจิกายน 2560 – 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ  (เขตแม่คาว)  อ […]

Dek 61 โควตาการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2561 TCAS รอบ 2

สรุป รับสมัคร 8 – 18 มกราคม 2561 วันที่ กิจกรรม 30 ต.ค. – 6 พ.ย. 60 สัมมนาแนะแนวการคัดเลือกฯ โดยวิธีรับตรง 8-18 ม.ค. 61 นักเรียนสมัครและแก้ไขข้อมูลการสมัคร(อัพโหลดหลักฐานการสมัคร เฉพาะผู้ที่จะ […]

ศิลปากร

Dek 61 มหาวิทยาลัยศิลปากร TCAS รอบที่ 2, 3, 4, 5 ปีการศึกษา 2561

สรุป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรับสมัครผ่านระบบ TCAS 4 รอบ คือ รอบที่ 2, 3, 4 และ 5 รับสมัคร รอบ 2 :  2 กุมภาพันธ์ 2561 – 30 มีนาคม 2561 (โควตา 28 จังหวัด) รอบ 3 :  9 – 13 พฤษภาคม 2561 (ปีน […]

สรุป TCAS ให้ฟัง (อีกรอบ)

เห็นมีน้อง ม.3 ม.4 ม.5 บางคนยังงงๆอยู่ พี่สรุปแบบนี้นะ TCAS แบ่งการรับเป็น 5 รอบ คือ รอบพอร์ต รอบนี้ คือน้องยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ถ้าผลงานในแฟ้มน้องเข้าตากรรมการ น้องก็จะถูกเรียกไปสัมภาษณ์ (หรือบางที่ก็ […]

ระบบใหม่ TCAS รับเป็นรอบ วัดใจเด็กเก่งจริงหรือ?

จริงๆ วัตถุประสงค์ของ TCAS เรื่องวัดใจเด็กเก่ง บีบให้เลือกว่าจะเอาตอนรอบไหน คือ ถ้าเลือกเร็วไปอาจเสียโอกาสในรอบหลัง แต่ถ้าช้าไปอาจเสียของดีในรอบแรก จะว่าไป มันก็ไม่ได้ถูกทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้ผิดซะทีเด […]

เรียนหนัก ติดมือถือ อ่านหนังสือไม่ทัน ไปสอบดีไหม คิดว่าจะซิ่วอยู่บ้านสักปี?

จริงๆ ปัญหานี้ พี่เคยตอบไว้ในเด็กดี แต่คิดว่าน้องหลายๆคนก็น่าจะมีปัญหาคล้ายๆแบบนี้เหมือนกัน พี่ขอสรุปสั้นๆไว้ละกันนะครับ เรียนหนัก? อันนี้พี่เห็นใจน้องหลายคนนะครับ หลายๆโรงเรียนช่วง ม.6 งานเยอะมาก ย […]

Dek 61 เภสัชอุตสาหการ จุฬา TCAS รอบ 2 (โรงเรียนกำเนิดวิทย์)

สรุป รับสมัคร 4 – 10 มกราคม 2561 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 มีผลสอบ GAT, PAT 1 และ PAT 2 เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจา […]

Dek 61 โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ม.อุบล TCAS รอบ 2

สรุป รับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีผลสอบ GAT / PAT 2 ครั้งที่ 1/2560 หรือ 2/2560 […]

Dek 61 โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล TCAS รอบ 2

สรุป โครงการนี้แบ่งการรับเป็น 2 ส่วน คือโควตาพื้นที่ภาคอีสาน และโควต้าพื้นที่ภาคอื่นๆ รับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 คุณสมบัติ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สายการเรียนวิทย์ – คณิต มีผลการเรี […]