ตารางสรุป คะแนนสูง-ต่ำ Admission เภสัชศาสตร์ 7 ปีย้อนหลัง (2556-2562)

มาดูแนวโน้มกันครับ หลังจากคะแนนเภสัชเป็นแนวโน้มขาลงมา 4 ปี ติดต่อกัน ปี 62 นี้ เป็นปีแรกที่คะแนนพลิกกลับมาเป็นขาขึ้น ยังไงน้องปี 63 ก่อนเลือกคณะต้องพิจารณาแนวโน้ม และเส้นค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลังนะครับ

กราฟสรุปแนวโน้มคะแนน Admission เภสัช คร่าวๆ ของปี พ.ศ. 2556 – 2562

คะแนนต่ำสุด
คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 เฉลี่ย
จุฬา อุตสาหการ 19524.0996 20221.5500 20738.7500 19551.0000 18939.0000 19905.5000 20663.1000 19934.7142
จุฬา บริบาล 19673.3008 20129.4500 20927.5000 19781.0000 18799.0000 19967.1000 20706.0000 19997.6215
ม.เชียงใหม่ 18900.0000 19221.9500 19910.0000 18907.5000 18319.1000 18692.5000 19465.3000 19059.4786
ม.มหิดล 19626.3496 19866.2500 20642.5000 19539.0000 19056.0000 19441.6000 20343.2000 19787.8428
ม.สงขลา อุตสาหการ 18489.4492 18778.1500 19183.7500 18838.0000 17692.0000 17545.0000 18219.1000 18392.2070
ม.สงขลา บริบาล 18901.9492 19233.8000 19800.0000 18995.5000 17709.8000 18021.5000 19031.7000 18813.4642
ม.ขอนแก่น 19228.7500 19541.9500 20173.2000 18979.0000 18752.5000 18203.6000 19800.5000 19239.9286
ม.ศิลปากร 19476.6992 19796.2500 20470.0000 18820.4000 18552.5000 18122.7000 19694.5000 19276.1499
ม.ศิลปากร เพิ่มพิเศษ 17395.5000 18588.3000 17991.9000
ม.รังสิต
ม.หัวเฉียว 17840.5000 18030.6000 18558.7500 17850.8400 17776.3800 16367.4000 16859.3000 17611.9671
ม.นเรศวร บริบาล 18660.4492 18751.2000 19515.0000 18641.1000 17995.0000 17901.2000 18746.7000 18601.5213
ม.นเรศวร เครื่องสำอาง (วท.บ.) 16523.0000 16829.9000 17912.5000 17600.4000 17177.0000 14834.0000 17428.1000 16900.7000
ม.อุบลราชธานี 18262.0000 18474.2500 19290.0000 18453.0000 18619.8125
ม.อุบลราชธานี บริบาล 18266.7000 17078.0000 17672.3500
ม.อุบลราชธานี อุตสาหการ 17774.0000 17774.0000
มศว อุตสาหการ 18783.0508 19079.3500 19771.2500 18684.0000 18042.4000 17717.4000 19057.1000 18733.5073
มศว บริบาล 18777.9492 19558.4500 20057.5000 18969.3400 18720.0000 18107.0000 19478.6000 19095.5485
ม.สารคาม บริบาลเ 18514.4492 18695.6000 19626.2500 18667.8400 18022.0000 17162.0000 18538.4000 18460.9342
ม.พะเยา บริบาล 18342.6504 18553.7000 18958.7500 18313.8000 17521.0000 17569.4000 18172.9000 18204.6001
ม.พะเยา เครื่องสำอาง (วท.บ.) 14767.2000 14401.7000 11547.6000 13109.2000 13456.4250
ม.พายัพ 16751.6504 16971.2500 17421.8500 17392.0000 17134.1876
ม.สยาม 16917.5000 17021.7500 17560.0000 16957.0000 15551.4000 14740.0000 16234.7000 16426.0500
ม.วลัยลักษณ์ 18146.5996 18401.2500 18876.3000 18222.0000 17597.0000 18248.6299
ม.อีสเทิร์นเอเชีย 16535.8008 16954.7000 17250.6000 16729.0000 16048.0000 13872.2000 15868.4000 16179.8144
ม.อีสเทิร์นเอเชีย เครื่องสำอาง (วท.บ.) 11655.4000 10759.3000 0.0000 7471.5667
ม.บูรพา 16629.8000 17191.9000 16910.8500
ม.ธรรมศาสตร์ 19215.0000 19282.2500 20008.8000 18752.5000 18138.4000 18321.1000 19296.8000 19002.1214
ม.เวสเทิร์น 9371.0000 9371.0000
เครื่องหมาย – คือไม่มีการเปิดรับในรอบ Admission ในปีนั้น ส่วนคะแนน 0.0000 คือไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

Share this:

Comments

comments

Posted in คะแนนสอบเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

35 − 27 =