สรุปคะแนนเภสัช กสพท 2561

คะแนน กสพท. เภสัชในปี 61 นี้ก็ลดลงมาตามคาด หลักๆแรงที่กดคะแนนลงมาคือจำนวนรับที่เยอะกว่า ปี 2560 ถึง 603 ที่นั่ง

ปล.จะเห็นได้ว่า จำนวนรับมีผลต่อคะแนนต่ำสุดมากๆ แสดงให้เด็กว่าตอนน้องๆเลือกคณะ น้องๆให้ความสำคัญกับคะแนนปีที่แล้วเป็นอันดับหนึึ่ง แต่ให้ความสนใจเรื่องจำนวนรับที่เปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก

ตารางคะแนนแบบตัวอักษรสำหรับคนรูปไม่ขึ้น

กสพท.เภสัช ปี 2561 คะแนน (เรียงตามคะแนนต่ำสุด)
มหาวิทยาลัย (สาขา) จำนวนรับ สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
เภสัช มธ. 30 59.8162 56.4185 57.5189
เภสัช ม.มหิดล 120 62.0618 55.4021 57.7762
เภสัช มศว วิทย์ 20 58.8417 55.3691 56.5845
เภสัชจุฬา อุตสาหการ 100 70.8314 55.2877 59.0128
เภสัช มศว บริบาล 20 59.5562 55.2379 56.3941
เภสัช มน. บริบาล 20 57.0712 54.8641 55.6710
เภสัชจุฬา บริบาล 100 68.8824 54.6582 57.8611
เภสัช มช. 91 60.2067 54.0685 56.0467
เภสัช ม.อุบลฯ บริบาล 25 59.1771 54.0295 55.1471
เภสัช มมส. 10 58.0682 53.8173 54.9072
เภสัช มอ.บริบาล 40 58.7839 53.3665 54.7952
เภสัช ม.อุบลฯ อุตสาหการ 15 54.4373 52.6367 53.4754
เภสัช มอ.อุตสาหการ 50 58.6003 52.5350 54.1673
เภสัชบูรพา 82 56.5144 52.1608 53.6315
เภสัช ม.พายัพ บริบาล 40 53.7776 48.5450 50.8311

 

กสพท.เภสัช ปี 2561 คะแนน (เรียงตามคะแนนเฉลี่ย)
มหาวิทยาลัย (สาขา) จำนวนรับ สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
เภสัชจุฬา อุตสาหการ 100 70.8314 55.2877 59.0128
เภสัชจุฬา บริบาล 100 68.8824 54.6582 57.8611
เภสัช ม.มหิดล 120 62.0618 55.4021 57.7762
เภสัช มธ. 30 59.8162 56.4185 57.5189
เภสัช มศว วิทย์ 20 58.8417 55.3691 56.5845
เภสัช มศว บริบาล 20 59.5562 55.2379 56.3941
เภสัช มช. 91 60.2067 54.0685 56.0467
เภสัช มน. บริบาล 20 57.0712 54.8641 55.6710
เภสัช ม.อุบลฯ บริบาล 25 59.1771 54.0295 55.1471
เภสัช มมส. 10 58.0682 53.8173 54.9072
เภสัช มอ.บริบาล 40 58.7839 53.3665 54.7952
เภสัช มอ.อุตสาหการ 50 58.6003 52.5350 54.1673
เภสัชบูรพา 82 56.5144 52.1608 53.6315
เภสัช ม.อุบลฯ อุตสาหการ 15 54.4373 52.6367 53.4754
เภสัช ม.พายัพ บริบาล 40 53.7776 48.5450 50.8311

 

กสพท.เภสัช ปี 2561 คะแนน (เรียงตามคะแนนสูงสุด)
มหาวิทยาลัย (สาขา) จำนวนรับ สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
เภสัชจุฬา อุตสาหการ 100 70.8314 55.2877 59.0128
เภสัชจุฬา บริบาล 100 68.8824 54.6582 57.8611
เภสัช ม.มหิดล 120 62.0618 55.4021 57.7762
เภสัช มช. 91 60.2067 54.0685 56.0467
เภสัช มธ. 30 59.8162 56.4185 57.5189
เภสัช มศว บริบาล 20 59.5562 55.2379 56.3941
เภสัช ม.อุบลฯ บริบาล 25 59.1771 54.0295 55.1471
เภสัช มศว วิทย์ 20 58.8417 55.3691 56.5845
เภสัช มอ.บริบาล 40 58.7839 53.3665 54.7952
เภสัช มอ.อุตสาหการ 50 58.6003 52.5350 54.1673
เภสัช มมส. 10 58.0682 53.8173 54.9072
เภสัช มน. บริบาล 20 57.0712 54.8641 55.6710
เภสัชบูรพา 82 56.5144 52.1608 53.6315
เภสัช ม.อุบลฯ อุตสาหการ 15 54.4373 52.6367 53.4754
เภสัช ม.พายัพ บริบาล 40 53.7776 48.5450 50.8311

Share this:

Comments

comments

Posted in คะแนนสอบเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

× 1 = 10