สรุปเรื่องกฏหมาย telepharmacy

สรุปเรื่องกฏหมาย telepharmacy จากที่ติดตามมา และข้อสรุปตอนนี้ ขอสรุปสั้นๆดังนี้

  1. ห้ามขายยาออนไลน์ เพราะฉะนั้นทำเว็บลงรูปยา กดใส่ตะกร้าสั่งซื้อไม่ได้
    แต่ !!!
  2. สามารถให้บริบาลเภสัชกรรมทางไกล และจัดส่งยาได้หากทำตามประกาศและข้อบังคับ

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะห้ามขายยา แต่สามารถเก็บ pharmacist fee ได้ ดังนั้นถ้าจะเก็บเงิน อย่าให้คำว่า ค่ายา แต่ใช้คำว่า ค่าบริการทางเภสัชกรรมทางไกลแทน เพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นเรื่องขายยา

ประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  1. ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
  2. ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 56/2563 เรื่องการกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
  3. (ร่าง) ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง แนวทางเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)

Share this:

Posted in ข้อมูล/ข่าวแวดวงเภสัช.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น