📣 #6ชั่วโมงสุดท้าย ลงทะเบียนด่วน พร้อมอัพเดทความรู้ ภาวะการติดเชิ้อและการดูแลสุขภาพในช่องคลอด 📌 “Recommended regimens for vagin…

📣 #6ชั่วโมงสุดท้าย ลงทะเบียนด่วน
พร้อมอัพเดทความรู้ ภาวะการติดเชิ้อและการดูแลสุขภาพในช่องคลอด

📌 “Recommended regimens for vaginal infection and restore vaginal pH”
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565
เวลา 10:00-12:00 น.

🔹 บรรยาย “Recommended regimens for vaginal infection by CDC & THAI Guideline”
โดย รศ.พญ.เจนจิต ฉายะจินดา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อทางนรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สตรี ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

🔹 บรรยาย “Active gel to restore pH Balance for relieve vaginal odor & prevent recurrence bacterial vaginosis”
โดย อ.นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=65-F56
(ปิดรับลงทะเบียน 17:00 น. วันที่ 16 กันยายน 2565 เท่านั้น)

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 2 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.