📣 #6ชั่วโมงสุดท้าย ลงทะเบียนด่วน ! แล้วมาเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันโรคประจำถิ่นไปพร้อมๆกัน 📌 “เสริมเกราะป้องกัน รับการเปลี่ย…

📣 #6ชั่วโมงสุดท้าย ลงทะเบียนด่วน !
แล้วมาเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันโรคประจำถิ่นไปพร้อมๆกัน

📌 “เสริมเกราะป้องกัน รับการเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น”
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565
เวลา 14:00-15:00 น.

🔹 บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกราช บารุงพืชน์
ประธานชมรมโภชนวิทยามหิดล
ผู้จัดการศูนย์วิจัยโภชนเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=65-F42

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 1 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.