📣 #2วันสุดท้าย ลงทะเบียนพร้อมร่วมอัพเดทความรู้ การปรับตัวของร้านยา และการดูแลปัญหาด้านผิวหนังให้กับผู้ป่วย 📌 “The Derma Day (…

📣 #2วันสุดท้าย ลงทะเบียนพร้อมร่วมอัพเดทความรู้
การปรับตัวของร้านยา และการดูแลปัญหาด้านผิวหนังให้กับผู้ป่วย

📌 “The Derma Day (DD) – วันดีดี”
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565
เวลา 08:45-12:30 น.

บรรยาย “การปรับตัวของร้านยาในยุคดิจิตอลเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ (Digital disruption in pharmacy and how to survive)”
โดย ภญ.ชญาภา กาญจนพิบูลย์ ผู้บริหาร บริษัท สยามฟาร์เทค จำกัด

บรรยาย “10 ประเด็นสำคัญสำหรับการเลือกยาต้านจุลชีพในร้านยา”
โดย ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อภิปราย “การรักษาสิวและฝ้าในสุภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ (Adult female acne & Melasma Management)”
โดย พญ.วรายุวดี อมรภิญโญ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง รพ.ขอนแก่น, เจ้าของเพจ HELLO SKIN BY หมอผิวหนัง
และ ภญ.สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ เภสัชกร

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=65-F52

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 3.5 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท ลีโอ ฟาร์มา ประเทศไทย จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.