📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียนเชิญเภสัชกร ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 📌 “การดูแลรักษาคนไข้ตาแห้งใน…

📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียนเชิญเภสัชกร ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

📌 “การดูแลรักษาคนไข้ตาแห้งในร้านขายยา”

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30-15:30 น.

บรรยายโดย รศ.พญ.วิวรรณ ศันสนยุทธ
ตักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/?r=register&project=65-F31

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 2 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แอลเบอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.