📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ร่วมกับสมาคมร้านขายยา เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ…

📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ร่วมกับสมาคมร้านขายยา เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์

📌 “Appropriate Use of Azithromycin in Community Pharmacy”
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
เวลา 11:00-12:00 น.
🔹บรรยายโดย อ.ดร.ภญ.ภัณฑิรา ปริญญารักษ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์

ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=65-F57

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 1 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.