📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ 📌 “Multivitam…

📣 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ เรียนเชิญสมาชิกและเภสัชกรที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์

📌 “Multivitamin and Mineral Supplementation : Core Counseling Issues”
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565
เวลา 12:00-13:00 น.
🔹บรยายโดย พันเอกหญิง แพทย์หญิง สิรกานต์ เตชะวณิช
อายุรแพทย์ หัวหน้าแผนกโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=65-F53
เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 1 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.