📣 อัพเดทความรู้ดูแลอาการปวด และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และข้อมูลที่น่าสนใจของ NAC ต่อการติดเชื้อในทางเดินหายใจ #ลงทะเบียนด่วน …

📣 อัพเดทความรู้ดูแลอาการปวด และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และข้อมูลที่น่าสนใจของ NAC ต่อการติดเชื้อในทางเดินหายใจ #ลงทะเบียนด่วน แล้วพบกันในงานประชุมวิชาการ

📌 “Update Pharmacy Practice in drugstore”

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:00-15:00 น.

หัวข้อ “Advising Patient on Prevention and Management of Sport Pain in Pharmacy”
บรรยายโดย ผศ. (พิเศษ) นพ.ไพสิทธิ์ วรปาณิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูก และข้อ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร

หัวข้อ “Therapeutic management of respiratory viral infection and the review of multi-benefits in NAC”
บรรยายโดย รศ. นพ. ณปฎล ตั้งจาตุรนต์รัศมี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=65-F32

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 2 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท เอ เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.