📣 อัพเดทความรู้การคุมกำเนิด และการเลือกใช้ #ยาคุมกำเนิด แบบ 24/4 📌 “24/4 Estrogen Free & 24/4 Ultra Low dose Oral Contracepti…

📣 อัพเดทความรู้การคุมกำเนิด และการเลือกใช้
#ยาคุมกำเนิด แบบ 24/4

📌 “24/4 Estrogen Free & 24/4 Ultra Low dose Oral Contraceptive Counseling technique”
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565
เวลา 10:00-12:00 น.

🔹 บรรยายโดย ศ.นพ.อรรณพ ใจสำราญ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=65-F38

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 2 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.