📣 #ลงทะเบียนด่วน ร่วมอัพเดทความรู้การดูแลผู้ป่วย Non-severe GERD แล้วพบกันในงานประชุมวิชาการ 📌 “How to Treat Non-severe GERD wi…

📣 #ลงทะเบียนด่วน ร่วมอัพเดทความรู้การดูแลผู้ป่วย Non-severe GERD แล้วพบกันในงานประชุมวิชาการ

📌 “How to Treat Non-severe GERD with Alginate”
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565
เวลา 11:00-12:00 น.

โดย นพ.ศุภกร มะลิขาว
หน่วยระบบทางเดินอาหารและตับ
ถาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/?r=register&project=65-F23

(ปิดรับลงทะเบียนเวลา 18:00 น. วันที่ 28 พ.ค. เท่านั้น)

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 1 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.