📣 #ลงทะเบียนด่วน พร้อมอัพเดทความรู้ โรคยอดฮิตในร้านขายยา #อาการปวด และบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และการดูแลอาการ #ผื่นแพ้ผิวหนัง 📌…

📣 #ลงทะเบียนด่วน พร้อมอัพเดทความรู้
โรคยอดฮิตในร้านขายยา #อาการปวด และบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และการดูแลอาการ #ผื่นแพ้ผิวหนัง

📌 “Pharmacy Practice”
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565
เวลา 10:00-12:00 น.

🔹Multimodal Pain Strategy for Sporty Injury
บรรยายโดย ผศ. (พิเศษ) นพ.ไพสิทธิ์ วรปาณิ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูก และข้อ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร

🔹The Management of Urticaria and Itching Skin
บรรยายโดย รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตจวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
และ รศ.นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/?r=register&project=65-F34

(ปิดรับลงทะเบียนเวลา 22:00 น. วันที่ 10 มิถุนายน เท่านั้น)

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 2 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท เอ เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.