📣 ร่วมอัพเดทความรู้ ด้าน Nutrition และการดูแล Allergy ในยุค new normal #ลงทะเบียนด่วน แล้วพบกันในงานประชุมวิชาการ 📌 “Pharmacy …

📣 ร่วมอัพเดทความรู้ ด้าน Nutrition และการดูแล Allergy ในยุค new normal #ลงทะเบียนด่วน แล้วพบกันในงานประชุมวิชาการ

📌 “Pharmacy Counselling in COVID Pandemic”

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
เวลา 10:30-12:00 น.

หัวข้อ “Essential Nutrition for Good Health and Supplement during Pandemic”
บรรยายโดย พญ.วีรนุช โรจน์ยินดีเลิศ อายุรศาสตร์ โภชนศาสตร์คลีนิก โรงพยาบาลกรุงเทพ

หัวข้อ “New Normal Life with Allergy 2022”
บรรยายโดย พญ.ฉัฐฐิมา เสาวภาคย์ กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลพระรามเก้า

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=65-F30

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 1.5 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท ซาโนฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.