📣 รับมือการเปลี่ยนฤดูให้ทัน #ลงทะเบียนด่วน ‼️ พร้อมอัพเดทความรู้ภูมิแพ้ในหน้าหนาว และอาการปวดข้อที่พบบ่อย 📌 “Overcoming Winter …

📣 รับมือการเปลี่ยนฤดูให้ทัน #ลงทะเบียนด่วน ‼️
พร้อมอัพเดทความรู้ภูมิแพ้ในหน้าหนาว และอาการปวดข้อที่พบบ่อย

📌 “Overcoming Winter Allergy and Pain”
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565
เวลา 10:00-12:00 น.

🔹บรรยาย “ดูแลคนไข้ภูมิแพ้อย่างไรดีในช่วงหน้าหนาว”
-ภูมิแพ้ในหน้าหนาว
-ผื่นแพ้ในหน้าหนาว
โดย รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน
อาจารย์ประจำภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตจวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

🔹 บรรยาย “อาการปวดข้อที่พบบ่อยในหน้าหนาว”
โดย รศ.ดร.นพ.ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิรักษ์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=65-F73

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 2 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท เอ เมนารินี (ประเทศไทย) จํากัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.