📣 ปัญหาฟันผุและปัญหาช่องปากในคนไทย มีอะไรบ้าง ต้องดูแลอย่างไร !? 📌 “ปัญหาฟันผุและปัญหาช่องปากในคนไทย (Tooth decay and oral pro…

📣 ปัญหาฟันผุและปัญหาช่องปากในคนไทย
มีอะไรบ้าง ต้องดูแลอย่างไร !?

📌 “ปัญหาฟันผุและปัญหาช่องปากในคนไทย (Tooth decay and oral problems in Thai People)”
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
เวลา 10:00-11:30 น.
🔹บรยายโดย ศ.ทญ.ดร.วิภาวี นิตยานันทะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวินิจฉัยโรคในช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=65-F69

เภสัชกรที่ (1)ลงทะเบียนเข้าฟังล่วงหน้า (2)เข้าฟังการบรรยายจริง และ (3)ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน จะได้รับคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งหมด 1.5 หน่วยกิต

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี่ เฮลท์แคร์ จํากัด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.