📜แถลงการณ์ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง “สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตามข้อกำหนด GPP” 📌ตั้งแต่ วันท…

📜แถลงการณ์ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง “สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตามข้อกำหนด GPP”

📌ตั้งแต่ วันที่ 26 มิย.2565 นี้เป็นต้นไป กฎหมายตามข้อกำหนด GPP (Good Pharmacy Practice) หรือ มาตรฐานของการบริการที่ดีทางเภสัชกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 กับผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภท และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ ครอบคลุมทั่วประเทศ ร้านยาทุกแห่งต้องมีเภสัชกรให้บริการประชาชนตลอดเวลาทำการ

📣 ขอเชิญพี่น้องเภสัชกรทั่วประเทศ รวมพลังช่วยขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของวิชาชีพเภสัชกรรม ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ไม่เป็น “เภสัชกรแขวนป้าย” เพื่อธำรงเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพฯ สืบไป

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.