เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย – PAT

’ยาฆ่าเชื้อ’ ที่ไม่ใช่ ‘ยาแก้อักเสบ’

‘ร้านยา’ ที่ไม่ใช่ ‘ร้านขายยา’

‘เภสัชกรรมสมาคม’ ที่ไม่ใช่ ‘สภาเภสัชกรรม’

รักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสง

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.