เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 🖤 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์ที่มีทั้งเด็ก , ครู…

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

🖤 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์ที่มีทั้งเด็ก , ครู และผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก จากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.อุทัยสวรรค์ อ.นา กลาง จ.หนองบัวลำภู และขอให้ทุกภาคส่วนเร่งดำเนินมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกัน ปราบปราม เฝ้าระวังยาเสพติด และรณรงค์เพื่อป้องกันการใช้ความรุนแรงในสังคม ตลอดจนหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง

🖤ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่าย ช่วยกันส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสียทุกคน เพื่อเร่งเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้ผ่านช่วงเวลาอันยากยิ่งนี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.