ขอเรียนเชิญประชาชนและเภสัชกรผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม เพื่อประชาชน ของสภาเภสัชกรรม พบกับเวทีเสวนาให้ความรู้ทางส…


ขอเรียนเชิญประชาชนและเภสัชกรผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม เพื่อประชาชน ของสภาเภสัชกรรม

พบกับเวทีเสวนาให้ความรู้ทางสุขภาพ โดยทีมเภสัชกร
พร้อมร่วมคัดกรองความเสี่ยง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD
วันที่ 23-25 กันยายน 2565
ชั้น 7 โซน Atrlum (หน้า Living House)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

พร้อมเปิดตัว​ Line​ ​official account​
“เภสัชกรของฉัน”
ค้นหา @mypharmacist​
เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสภาเภสัชกับประชาชน

#สัปดาห์เภสัชกรรม2565
#mypharmacist
#สื่อสารสภาเภสัชกรรม
#สภาเภสัชกรรม
#เภสัชกร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารเภสัชกรรมสมาคม.