Photos from Thai HP’s post

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ดำเนินการกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง
.
กิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นภายในปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะงานประชุมทางวิชาการ บางส่วนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 สืบเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยจะเป็นการเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์เป็นหลัก กระทั่งงานประชุมวิชาการและงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จัดให้สามารถเข้าร่วมได้ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ และเริ่มกลับมาจัดงานประชุมทั้งทางวิชาการและเชิงปฏิบัติในรูปแบบออนไซต์ในช่วงปลายปี
.
นอกจากงานประชุมทางวิชาการและงานประชุมเชิงปฏิบัติที่จัดให้สมาชิกสมาคมฯ และเภสัชกรผู้สนใจเข้าร่วมแล้ว ยังมีการจัดทำวารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) ในกลุ่มที่ 1 ทั้งยังมีการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือสำหรับเภสัชกรจำหน่ายอีกด้วย นอกจากกิจกรรมทางวิชาการแล้วสมาคมฯ ยังดำเนินการเยี่ยมสำรวจระบบยาและงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลอีกหลายแห่ง
.
โพสต์นี้เป็นประมวลกิจกรรมที่สมาคมฯ ดำเนินการตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา และประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานประชุมที่จะจัดขึ้นในปี 2566 ที่กำลังเปิดรับสมัคร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัช รพ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *