ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย…

ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 22 มีนาคม 2565 และฉบับล่าสุด ฉบับปรับปรุง วันที่ 22 เมษายน 2565
.
ยา molnupiravir และ nirmatrelvir/ritonavir ได้ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นยาทางเลือกในการรักษาด้วย โดยมีรายละเอียดและข้อควรระวังแตกต่างกันไป
.
สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ทีมี่การทำงานของไตบกพร่องก็จำเป็นต้องมีการปรับขนาดยาเพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยาอย่างเหมาะสม
.
กลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต T-RPG: Thai Renal Pharmacist Group สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ได้จัดทำเอกสารข้อมูลสำหรับการปรับขนาดยา molnupiravir และ nirmatrelvir/ritonavir ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาเลือกใช้ยาในการดูแลผู้ป่วยโควิด 19
.
ดาวน์โหลดเอกสารผ่านการสแกน QR code หรือ link นี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัช รพ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *