Photos from สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)’s post

นอกจากไร้จริยธรรมจรรยาบรรณแล้ว บุคคลเหล่านี้ที่นำยาปลอม ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ตามมาตรา 72 เข้าสู่ราชอาณาจักรเพื่อขาย นำเข้า แก่ประชาชน จะมีความผิดประกอบมาตรา 119 หรือ มาตรา 122 อันมีโทษปรับ หรือจำคุก แล้วแต่กรณี

ยาเหล่านี้นำเข้ามาโดยไม่ถูกต้อง ไม่มีทะเบียน และราคาถูกกว่าในประเทศ อาศัยช่วงที่ยาขาดตลาดภายในประเทศและมีการแพร่ระบาดของโควิดโดยเฉพาะในเด็ก ทำให้มีความต้องการใช้สูง

ดังนั้นการเข้าถึงยาเหล่านี้ของประชาชน พ่อแม่ผู้ปกครอง จึงมีความยากลำบาก ซ้ำเติมด้วยการกระทำที่ำที่ไร้จรรยาบรรณ ย่อมเกิดผลเสียที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชนด้วยหวังจะให้ลูกๆหายจากอาการป่วย

บทเรียนครั้งนี้อาจจะตีความได้หลายประเด็น
1.ราคายาในภูมิภาคอาเซียน มีความแตกต่างจนเป็นช่องว่างให้หาผลประโยชน์ได้
2.การขายยาออนไลน์ยังคงเป็นปัญหาที่ อย ไม่สามารถจัดการทั้งยาที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียน
3.การบริหารจัดการยาไม่ให้ขาดแคลนเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องมีการแก้ไข และความร่วมมือกันระหว่างบริษัทยา ร้านยา อย และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบปริมาณยาภายในประเทศ
4.การขาดสำนึกในการประกอบการที่ไร้จรรยาบรรณบนความเสี่ยงของประชาชนและบทลงโทษที่ไม่หนักมากพอ หรือการกระทำผิดซ้ำซาก ไม่เกรงกลัว

และ ผลกระทบที่จีนเปิดให้ประชาชนเดินทางออกนอกประเทศในอีกไม่กี่วันจากนี้ จะผลกระทบต่อปริมาณยาและความต้องการที่สูงขึ้นของยาบางชนิดได้นั้น
เราจะสามารถรับมือไม่ให้ยาขาดแคลนและบทเรียนเหล่านี้ จะให้เห็นซ้ำย่ำรอยเดิมอีกไปอีกนานต่อไปหรือไม่

อยู่ที่เราจะปรับความร่วมมือและความรับผิดชอบอย่างจริงจังเท่านั้น ถึงจะประสบความสำเร็จได้

ขอขอบคุณบริษัทPacific Healthcareออกหนังสือให้เห็นถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ถูกต้องและต่างประเทศที่ไม่ถูกต้องเพื่อประโยชน์และคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.