17 12 2565 แนวทางและความสำคัญของปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคฯ RDU Community

🔔ช่วงที่1 : แนวทางและความสำคัญของปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค
รวมถึงแนวทางการดำเนินการเกี่ยวข้องกับ RDU community
รศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์
https://youtu.be/KN0HPyEEXT4

# 12 มีนาคม 66 ประชุมใหญ่ประจำปี ติดตามกรณีศึกษาการพปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค


แนวทางและความสำคัญของปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค รวมถึงแนวทางการดำเนินการเกี่ยวข้อ…..

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.