🔔สู่การเป็นร้านยาแห่งโลกอนาคต พร้อมองค์ความรู้เพื่อการเป็นเภสัชกรชุมชนรองรับการเป็นสังคมผู้สูงวัย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)…

🔔สู่การเป็นร้านยาแห่งโลกอนาคต พร้อมองค์ความรู้เพื่อการเป็นเภสัชกรชุมชนรองรับการเป็นสังคมผู้สูงวัย
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) เรียนเชิญสมาชิกเภสัชกรชุมชน ร่วมเสวนา การนำแพลตฟอร์มดิจิทัล ทางการแพทย์ (Telemedicine ,Telepharmacy) มาประยุกต์ใช้ในร้าน เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการด้านเภสัชกรรมในร้านให้ทันกับเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นทุกวัน
ร่วมเสวนากับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Relifnow , Pharmcare และ Dietz.asia
🎉 พร้อมกับเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเภสัชกรชุมชน ในสังคมผู้สูงวัย การนำความรู้โภชนบำบัด และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาดูแลกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง แนะนำอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
การให้คำแนะนำโภชนบำบัดอาหารในผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด
พญ.ณิชา สมหล่อ
สาขาโภชนาการคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทบาทของวิตามินดีรูปแบบธรรมชาติเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการฟื้นตัวของผู้ป่วย
พญ.วีรนุช โรจนยินดีเลิศ
โภชนศาสตร์คลินิก รพ.กรุงเทพ
💥ลงทะเบียน
https://zoom.us/webinar/register/WN_dEHBRQHPTJuWQpFWp6Q

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.