📲ช่องทาง แจ้งปัญหา หรือ ส่งคำถามเกี่ยวกับ GPP ทีมงานสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ พร้อมรวบรวมคำถาม และตอบข้อสงสัย เพื่อการนับถอยหลังส…

📲ช่องทาง แจ้งปัญหา หรือ ส่งคำถามเกี่ยวกับ GPP

ทีมงานสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ พร้อมรวบรวมคำถาม และตอบข้อสงสัย

เพื่อการนับถอยหลังสู่การปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน

จับมือไปด้วยกันนะคะ 😊🤝

==
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScciGCTwC5zxqjmprsIiDq7JPom0bIb_l-vzSgrxDsTTJbQxg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.