📢🎧วันนี้อย่าลืม พบกับรายการ 🎧📢 👇👇👇 💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎 พบกับ ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ ก…


📢🎧วันนี้อย่าลืม พบกับรายการ 🎧📢
👇👇👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
พบกับ ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ เภสัชกรชำนาญการ กองยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
– – – ในหัวข้อเรื่อง – – –
👩‍⚕️เภสัชกรรมทางไกล กับ การขายยาออนไลน์ ต่างกันยังไง?🧑‍⚕
ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔺 เภสัชกรรมทางไกล คืออะไร
🔺 การขายยาออนไลน์ คืออะไร
🔺 ความแตกต่างของเภสัชกรรมทางไกลกับการขายยาออนไลน์
➡️ประจำวันพุธที่ 14 กันยายน 2565⬅️
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰
ดำเนินรายการโดย
ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
เภสัชกรปฏิบัติการ
ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
– https://www.chorsaard.or.th
– โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.