💣ระวังยาตีกัน 💣 ผู้ป่วยที่มีประวัติใช้ยาละลายลิ่มเลือด วาร์ฟาริน (Warfarin) โปรดแจ้งเภสัชกรทุกครั้งที่เข้าร้านยา เพื่อให้เภสัชกร…

💣ระวังยาตีกัน 💣 ผู้ป่วยที่มีประวัติใช้ยาละลายลิ่มเลือด วาร์ฟาริน (Warfarin) โปรดแจ้งเภสัชกรทุกครั้งที่เข้าร้านยา เพื่อให้เภสัชกรตรวจสอบรายการยา และป้องกันปัญหา “ยาตีกัน” ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้
🧨จากรูปเป็นอาการเลือดออกใต้ผิวหนัง ซึ่งเกิดจากการใช้วอร์ฟาริน ร่วมกับ ยาแก้ปวด ลดไข้ พาราเซตามอล หลังใช้ร่วมกัน 3 วัน ถึงแม้ว่าการใช้ยาจะเป็นในขนาดปกติ ไม่ได้เป็นการใช้ยาเกินขนาด แต่ยาพาราเซตามอล ไปเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอาการเลือดออกใต้ผิวหนัง ผิวเหนือข้อเท้ามีสีม่วงคล้ำ ซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์ทีเกิดจากยาละลายลิ่มเลือด ที่มีผลทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่ายกว่าปกติ
🔔หากผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือด วาร์ฟาริน (warfarin) ควรแจ้งเภสัชกรทุกครั้งเพื่อป้องกันปัญหายาตีกัน และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
🔔ในผู้ป่วยที่กำลังได้รับยาละลายลิ่มเลือด วาร์ฟาริน (warfarin) อยู่ อาจจะต้องระมัดระวังการใช้ยาที่มีสูตรผสมของ พาราเซตามอลร่วมด้วย
#เข้าร้านยาถามหาเภสัชกร #พกสมุด #แจ้งใช้ยาwarfarin #เภสัชกรตาไว
📢ตาไวรู้ทันภัยสุขภาพ
🎉🎉จัดทำโดย เภสัชกรจักรพงษ์ ทิศพ่วน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.