🎊🎊ขอเชิญร้านยาเภสัชกรชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทวิชาชีพ เนื่องในกิจกรรม “สัปดาห์เภสัชกรรม 2565” ในร้านยา 📍📍ลงทะเบียนเพื่อ…

🎊🎊ขอเชิญร้านยาเภสัชกรชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทวิชาชีพ เนื่องในกิจกรรม “สัปดาห์เภสัชกรรม 2565” ในร้านยา

📍📍ลงทะเบียนเพื่อขอรับสื่อสนับสนุนกิจกรรมคลิ๊ก
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9qnDXJpP-ns1AKAw_4qZLHDid-atJ_whIokHfGQ1HNXfgUw/viewform

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.