🎊สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดีกับ น้องแฟง ภญ.ภาชินี เสาร์แก้ว เภสัชกรภาคใต้รุ่นใหม่ดีเด่นปี 2565 รางวัลแห่งความ…

🎊สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ขอแสดงความยินดีกับ
น้องแฟง ภญ.ภาชินี เสาร์แก้ว
เภสัชกรภาคใต้รุ่นใหม่ดีเด่นปี 2565
รางวัลแห่งความภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนมา ณ ที่นี้

น้องแฟงเป็นสมาชิกของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจและวิชาชีพตั้งแต่อายุยังน้อย ได้เสียสละและช่วยเหลือสังคม ในกิจกรรมต่างๆอย่างมากมาย

ขอให้รางวัลแห่งความมุ่งมั่นนี้ นำพาวิชาชีพเภสัชกรรมโดยเฉพาะเภสัชกรชุมชนให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.