โปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง

ฝากประชาสัมพันธ์

โปรแกรมที่อัปเดตจากตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไปของ
นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
ผู้เขียนตำราตรวจรักษาโรคทั่วไปเล่ม 1 และ 2
ทำขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณเพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจอาการเจ็บป่วยและดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคต่างๆ


โปรแกรม “หมอประจำบ้าน” อัจฉริยะ ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตัวเอง ข้อมูลโรค ตรวจอาการเบื้องต้นก่อนไปพบแพทย์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.