เกือบครบทุกชิ้นของเครื่องในคนเรา

เกือบครบทุกชิ้นของเครื่องในคนเรา


Pathogenesis ในการเกิดเบาหวานชนิดที่ 2 เจอใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆ

จาก ominous octet (8) สู่ egregious eleven (11)

ล่าสุด Deleterious dozen (12) ครบโหลพอดี

ที่เพิ่มมาคือ pancreatic amylin deposit

Reference

Type 2 diabetes. The lancet. SEMINAR| VOLUME 400, ISSUE 10365, P1803-1820

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01655-5/fulltext

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.