ยังไม่พบสัญญาณการกว้านซื้อยาจากนักท่องเที่ยวหรือนายหน้า ณ ตอนนี้ การเปิดประเทศให้คนจีนเดินทางออกนอกประเทศได้ อาจจะมีเป้าหมายที่แ…

ยังไม่พบสัญญาณการกว้านซื้อยาจากนักท่องเที่ยวหรือนายหน้า ณ ตอนนี้
การเปิดประเทศให้คนจีนเดินทางออกนอกประเทศได้ อาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันทั้งการรักษา การท่องเที่ยว หรือ อื่นๆใด
………………
ควรจับตามองว่า
จะเกิดเหตุการณ์ดั่งที่ผ่านมาในเรื่องหน้ากากอนามัยที่ถูกกว้านซื้อเหมือนเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
จะเกิดเหตุการณ์ขาดแคลนยาที่อาจจะส่งผลต่อการเข้าถึงยาของคนไทยหรือไม่ หากเกิดการกว้านซื้อกลับไปดั่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในอาเซียน
และ
ตลาดยาของไทยจะตั้งรับเตรียมพร้อมกับสถานการณ์นี้ต่อไปอย่างไร

https://www.thaipbs.or.th/news/clip/166668

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชชุมชน.