Photos from สมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย)’s post

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย); MPAT
ขอขอบคุณ ภญ.รัชนีวรรณ อินทรหนองไผ่ (พี่งึ้ง)
ที่ให้เกียรติไปบรรยายในหัวข้อ
1. Pharmaceutical Industry and Sales Career Path
2. Impressive Resume
3. Active Listening
4. Social Styles
ให้แก่น้องๆนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารสมาคมเภสัชการตลาด.